Arnhems Hert maakt deel uit van een grotere netwerkorganisatie, United Economy.

Als onderling ruilmiddel gebruiken we daarbij circulair geld.
Circulair geld kan de impact van onze duurzame keuzes vergroten en de economische transitie naar een duurzame wereld enorm versnellen.

United Economy is een not-for-profit netwerkorganisatie met lokale communities, een landelijke groep kwartiermakers en in verbinding met diverse duurzame bedrijvennetwerken.

Die ambities delen we met een flink aantal andere communities van duurzaam handelende inwoners en organisaties.
De meesten zijn lokaal georganiseerd. Verder kennen we ook een landelijk netwerk van duurzame bedrijven.

Samen vormen we United Economy
Als Arnhems Hert zijn we er trots op dat we deel uitmaken van deze beweging. De United Economy beweging inspireert ons om onze ambities te realiseren.

Samen hebben we een “Praatplaat” gemaakt. Een praatplaat, waarin je, stap voor stap gestimuleerd wordt om het systeem te verduurzamen én tegelijkertijd je eigen intrinsieke motivatie (én die van je omgeving) te vergroten.

We nodigen je uit om deze praatplaat (zie hieronder) te verkennen.

Bron: Met dank aan Leonie Haas is deze praatplaat ontworpen door De Merkarchitect

Wie zijn de andere deelnemers van de United Economy beweging?

Dat zijn: Het landelijke handelsnetwerk United Economy, een groeiende groep van duurzaam gedreven bedrijven en organisaties, die het positieve in de wereld willen versterken, en de lokale communities zoals ook Arnhems Hert, waarin inwoners én bedrijven/organisaties zich lokaal verenigen: De Zeister Knoop, De Alkmaarse Vix en De Utrechtse Euro.

We gebruiken allemaal het onderliggende betaalplatform van Circuit Nederland.

Naast de aanjagers in de beweging All United, zijn er nog een aantal Nederlandse lokale communities, waarvan sommigen nog in oprichting. We onderhouden goede collegiale banden met: De Brabantse Parel, De Groninger Gulden, Fryske Euro, de Nijmeegse Novio Euro, de Wageningse Eurijn en De “Rotter-” Dam.

Download & deelde wegwijzer (“Praatplaat”) en routebeschrijving ook met mensen in je netwerk. Dit is dé weg naar een duurzame, sociale en eerlijke economie!

Download het jaarverslag 2021 Circulair geld Nederland van de United Economy beweging.

Circuit Nederland is dé ontwikkelaar van het internationaal in gebruik zijnde Cyclos betaalplatform. Vrijwel alle lokale betaalsystemen in de wereld maken gebruik van de software van Circuit Nederland. In Nederland verzorgt Circuit Nederland voor ongeveer 10 gemeenschappen de administratieve afhandeling.

In 2018 is hiermee al meer dan 1 miljoen omzet met lokale betaalmiddelen in Nederland gerealiseerd. Coöperatie Infinite Inspiration is een sociale onderneming, gevestigd in Arnhem. Coöperatie Infinite Inspiration heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie achter het Arnhems Hert op zich genomen, en draagt ook de startinvesteringen. De inbreng namens de leden is geregeld via een klankbordgroep. Zodra het Arnhems Hert omvang en volume heeft, zal een aparte organisatie worden opgericht.