Beschrijving

Als je de contributiebijdrage bestelt, ben je direct lid van de gemeenschap Arnhems Hert, gedurende het lopende kalenderjaar en voor het volledige daaropvolgende kalenderjaar.

Daarna wordt je lidmaatschap stilzwijgend voortgezet. Door deel te nemen verklaar je bekend en akkoord te zijn met het Arnhems Hert Huishoudelijk Reglement en geef je toestemming om bij voortzetting van je lidmaatschap de jaarlijkse contributiebijdrage van je Euro tegenrekening via automatische incasso te innen 1).

Met je lidmaatschap:

  1. Heb je gratis toegang tot de Arnhems Hert gemeenschappelijke bijeenkomsten.
  2. Heb je gratis toegang tot de “Kijkje in de keuken” bijeenkomsten van aangesloten ondernemers.
  3. Kan je bij Circuit Nederland een rekening in Arnhems Hert openen.

Het jaartarief bedraagt € 35,00 incl. BTW

1) Voor inning via automatisch incasso is gekozen om de afhandeling hiervan zo eenvoudig mogelijk te realiseren. De gemeenschap Arnhems Hert zal deze contributiebijdragen in Arnhems Hert omzetten, zodat ook je contributie bijdraagt aan een florerende Arnhems economie!