Beschrijving

Als je de voor het aanvullend POS pakket kiest, kan je hiervan gedurende het lopende kalenderjaar en gedurende het volledige daaropvolgende kalenderjaar gebruik maken.

Daarna wordt het POS abonnement jaarlijks stilzwijgend voortgezet. Door deel te nemen verklaar je bekend en akkoord te zijn met het Arnhems Hert Huishoudelijk Reglement en geef je toestemming om bij voortzetting van je POS abonnement de jaarlijkse bijdrage van je Euro tegenrekening via automatische incasso te innen 1).

Met het aanvullend POS (Point of Sale) pakket:

  1. Heb je toegang tot de speciale POS app (bij het gebruik van de app hoeft niet steeds het wachtwoord en de gebruikersnaam ingetypt te worden. Voor de veiligheid kunnen alleen inkomende betalingen worden uitgevoerd. Uitgaande betalingen zijn in deze POS app geblokkeerd).
  2. 1ste en 2de lijns support bij het installeren en gebruiken van de POS app.

Het jaartarief bedraagt € 65,00 excl. BTW (€ 78,65 incl. BTW)

1) Voor inning via automatisch incasso is gekozen om de afhandeling hiervan zo eenvoudig mogelijk te realiseren. De gemeenschap Arnhems Hert zal deze contributiebijdragen in Arnhems Hert omzetten, zodat ook je contributie bijdraagt aan een florerende Arnhems economie!