Ligna

TAGS
Procesbegeleiding, coaching, vernieuwing, onderwijsvernieuwing, conflicthantering, begeleiding, teambuilding, leidinggeven

Ligna begeleidt communicatieprocessen en verandering- en vernieuwingstrajecten in het onderwijs en deels in het bedrijfsleven.

Ligna werkt in alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot universiteit en van leerkracht tot bestuurder. Ligna werkt ook in en met het bedrijfsleven – daar waar verbinding nodig is en mogelijk is.

Ligna
Gini Manting

ADRES
Josef Israëlslaan 17
6813 JA Arnhem

TELEFOON
06 22 44 95 60

EMAILwebsite