• Infinite-Inspiration-coacht naar duurzame maatschappelijke vernieuwing

Infinite Inspiration is een sociale coöperatie en realiseert duurzame maatschappelijke vernieuwing. Hun klanten richten zich op maatschappelijke vernieuwing met de focus op (ouderen-)zorg en/of integrale wijkontwikkeling. In de werkwijze staat het creëren van verbinding centraal. Ze gaan uit van de kracht van organisaties, van samenwerking, en de daaruit voortvloeiende inspirerende mogelijkheden. Zij verbinden daarin de mens met zichzelf, de ander, de omgeving en zijn/haar toekomst. Ze geven niet alleen adviezen, maar ondernemen en realiseren ook in de rol van coach,  procesmanager of ondernemer.

Voor het realiseren van deze maatschappelijke vernieuwing richten ze zich daarnaast op twee randvoorwaardelijke gebieden:

  • De mensontwikkeling (die uiting krijgt in houding, gedrag en bewustzijn; mensen dragen iedere vernieuwing)
  • Ontwikkeling van structuren en systemen (dit kan op macro of meso niveau over organisaties heen zijn als micro niveau binnen een organisatie)

TAGS
Infinite Inspiration, coaching, ondernemers, procesmanagers, duurzame verandering

Infinite Inspiration

ADRES
Jezuietenstraat 26
6823 PH Arnhem

TELEFOON
Houwke Ong: 06 – 412 148 00
Tjwan Oei: 06 – 401 214 10