Gemeente Arnhem

Tot de gemeente Arnhem behoren de stad Arnhem, de dorpen Elden en Schaarsbergen, de buurtschappen De Praets en ‘t Vlot, en delen van de buurtschappen Terlet en Deelen. De gemeente telt bijna 162.000 inwoners (bron: CBS, 2020) en is daarmee de dertiende gemeente van Nederland. De agglomeratie Arnhem, bestaande uit onder andere de gemeenten Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden, telt ruim 450.000 inwoners..

Arnhems Hert ziet de gemeente Arnhem als een partner om gemeenschappelijke doelstellingen, zoals versterking van de lokale economie en het bevorderen van duurzaamheid te versnellen.

Daarin zien we kansen op de volgende gebieden:

 • Pilots/verkenningen op het gebied van de inzet van circulair betaalmiddel (Arnhems Hert)
  • Groene Stroom
  • Arnhem Aan
  • Circulaire economie
  • Klimaat adaptatie
  • Uitkeringen deels uitkeren in circulair geld
 • Ontvangsten accepteren in lokaal circulair betaalmiddel (Arnhems Hert)
  • Pacht
  • Huurpenningen
  • Lokale belastingen

OKA (Ondernemers Kontakt Arnhem)

Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) behartigt de belangen van rond de 300 aangesloten leden. In die rol voert OKA de dialoog met de overheid en de politiek en neemt OKA deel aan diverse overlegorganen die bijdragen aan het economisch klimaat in de stad. Daarnaast organiseert OKA netwerkbijeenkomsten voor haar leden met als doel het stimuleren van de lokale economie en het uitwisselen van kennis. OKA richt zich op alle ondernemers en ondernemingen in Arnhem en de aangrenzende gemeenten: Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Renkum, Westervoort, Rozendaal en Duiven.

Statement OKA


Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) verbindt ondernemers met netwerken, kennisdelen en lobby. En zijn en dragen vanuit deze rol bij aan het economisch klimaat in de gemeente Arnhem.

Arnhems Hert is een nieuw initiatief in de regio Arnhem en wil met een nieuw lokaal betaalmiddel een bijdrage doen aan het economisch klimaat.  OKA ondersteunt het Arnhems Hert in deze doelstelling en ziet uit naar een nieuw duurzaam handels netwerk in de regio.

Bestuur Ondernemers Kontakt Arnhem
oktober 2020


Platform Binnenstad Arnhem

 • Platform Binnenstad Arnhem (Met o.a. de “Dit is Pas Arnhem”)

Met Platform Binnenstad Arnhem onderhoudt Arnhems Hert goede contacten. We wisselen kennis en ervaringen uit op het gebied van loyalty systemen. “Dit is Pas Arnhem” als niet op naam geregistreerde niet oplaadbare cadeaukaart en “Arnhems Hert” als een op naam geregistreerde betaalrekening met een meer permanent karakter zijn beide instrumenten om de lokale ondernemers te versterken.

“Dit is Pas Arnhem” richt zich daarbij hoofdzakelijk op de Business to Consumer markt. Arnhems Hert richt zich op zowel Business to Business als de Business to Consumer markt, maar dan alleen op die organisaties/ondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Vaak zijn dat maatschappelijk gedreven organisaties, waar meervoudige waardecreatie centraal staan. Financieel rendement is wel

Koninklijke Horeca, afdeling Arnhem – Renkum

De afdeling regio Arnhem van Koninklijke Horeca Nederland stelt zich ten doel het creëeren van een optimaal ondernemingsklimaat voor de horeca en aanverwante bedrijven ten behoeve van een positieve beeldvorming en een beter rendement voor de bedrijven.

De restaurants en café’s zijn een van de schakels in de laatste stap van de voedselketen, tussen “grond” en “mond”. En ook de verblijfsfunctie (hotels) dragen bij aan een gezonde lokale economie. Met name het bevorderen van lokale en duurzaam geteelde en geproduceerde voedsel ingredienten dragen bij aan een verduurzaming van de voedselketen (“De groene keuken”).

Meer verdieping waar Horeca Nederland en Arnhems Hert elkaar qua doelstelling kunnen versterken, is te vinden op het domein voedselketen (TO DO: link toevoegen)