Jac Hielema van Economy Transformers heeft tijdens het najaarsevent van Arnhems Hert de deelnemers meegenomen in een perspectief van de wereldbeelden die hij in de geschiedenis en de hedendaags wereld tegen is gekomen.

Daarnaast presenteert hij een wereldbeeld waar velen van ons naar verlangen (rechtsboven in het schema). Een wereld waarin we vrij én samen verbonden ons tot elkaar en met respect voor de natuur verhouden.

Hij schetst óók een wereldbeeld waar in we wél verbonden zijn, maar waarin anderen onze vrijheden bepalen/beperken. De macht van de hierarchie is hier een uitvloeisel van en de S.U. (Sojvet Unie) van destijds, symboliseert dit wereldbeeld (Linksboven).

Aan de andere kant (rechtsonder) schetst Jac het wereldbeeld waarin ieder voor zich maximaal gewin nastreeft (het recht van de sterkste). De U.S. staat hiervoor symbool. Je bent wel vrij, maar de verbondenheid/saamhorigheid is ver te zoeken.

De vervormingen van deze twee wereldbeelden leiden naar een ratrace naar de afgrond, het “zwarte gat” linksonder afgebeeld: hierin zijn we noch vrij, noch verbonden. Deze drie wereldbeelden komen we in onze samenleving alledrie tegen.

En tegelijkertijd verlangen velen van ons naar een wereld waarin we vrij én samen verbonden ons tot elkaar verhouden (Wereldbeeld rechts boven). De contouren van dit wereldbeeld worden snel concreter.  Als Arnhems Hert community dragen we hier graag aan bij. Een van de de vormen daarvan is het aangaan van de dialoog. Niet het ordinair “halen van het eigen gelijk”, zoals je op veel internet discussie ziet, maar het verbinden en verdiepen van onze inzichten, waarbij luisteren naar de ander essentieel is. En waarbij we stimuleren dat iedereen óók een eigen mening mag hebben, zelfs als die afwijkt van onze mening. Zo’n dialoog is communiceren : vrij, en samen verbonden!

Als community willen we graag de verbinding aangaan met onze deelnemers. Daarnaast willen we deze verbinding behouden, versterken en verdiepen.
De verbinding aangaan doen we graag IRL (In Real Life). De verbinding behouden en verdiepen: daar kunnen we ook de sociale media en internet voor gebruiken: Video bijeenkomsten, Whatsapp groepen, Facebookgroepen en ook de (publieke) dialoog op deze website in het algemeen en deze pagina in het bijzonder. Wát de beste vorm blijkt te zijn, zal de toekomst uit moeten wijzen.

De spelregels voor de dialoog op deze pagina:

 1. Deelname aan deze dialoog is publiekelijk, iedereen kan meelezen (Deelnemers aan het najaarsevent op 6 november: Heb je behoefte om  binnen de groep van deelnemers de dialoog voort willen zetten: Laat het ons weten (via contact of via een email naar de organisatie van het najaarsevent van Arnhems Hert).
 2. Deelname van anderen is  toegestaan (De moderatoren zullen de bijdragen beoordelen, voordat we  tot publicatie overgaan).
 3. Bij de toetsing voor publicatie zullen we jullie bijdragen toetsen op de volgende criteria:
  1. Subjectieve beoordelingen van anderen zullen we niet toelaten
  2. Objectieve verwijzingen naar meningen of concreet handelen van anderen zullen we wel toelaten, voorzover respectvol verwoord.
  3. Eigen zienswijze of mening worden toegelaten, voorzover respectvol verwoord
  4. Samenvattend: Als de bijdrage volgens de principes van het kwadrant rechtsboven zijn geformuleerd (Vrij, maar wel vanuit verbondenheid), dan zullen we deze plaatsen.

De moderator, Tjwan Oei