Voor Particulieren: Deelnemen met een Arnhems Hert doe je zo:

Om deelname voor iedereen mogelijk te maken, hebben we gekozen voor een lage jaarlijkse basisbijdrage van € 15.–. Deze bijdrage geldt voor het lopende kalenderjaar én voor het eerstvolgende kalenderjaar. Hiervoor wordt je deelnemer van de Arnhems Hert community én openen we de Arnhems Hert betaalrekening voor je.

Hiermee kunnen we echter niet alle kosten dekken. Je kan zelf de hoogte van je bijdrage naar draagkracht aanpassen.
Bij het openen van de Arnhems Hert betaalrekening bij Circuit Nederland krijg je de keuze om (naast de basisbijdrage van € 15.–) een extra jaarlijkse bijdrage van € 25.–, € 55.– of € 85.– over te maken. Met jouw extra bijdrage steunen we maatschappelijke doelen in Arnhem én maak je het mogelijk om de groei van Arnhems Hert te versnellen!

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden als particulier deelnemer bij Arnhems Hert.

Als je op de “Verzenden” drukt wordt je doorgeleid naar de Circuit Nederland website voor het openen van je Arnhems Hert rekening.
Kies als community “Arnhems Hert” en kies voor “particulier”.

Met de betaalapp kun je bij alle aangesloten winkels aankopen doen. Alleen bij Odin dien je eenmalig een klantenkaart aan te vragen, waarmee je in Arnhems Hert betaalt. Wil je deze kaart aanvragen? Klik dan hier.

Organisatie achter Arnhems Hert

Welke organisaties zitten er achter het Arnhems Hert?

Circuit Nederland is dé ontwikkelaar van het internationaal in gebruik zijnde Cyclos betaalplatform. Vrijwel alle lokale betaalsystemen in de wereld maken gebruik van de software van Circuit Nederland. In Nederland verzorgt Circuit Nederland voor ongeveer 10 gemeenschappen de administratieve afhandeling.

In 2018 is hiermee al meer dan 1 miljoen omzet met lokale betaalmiddelen in Nederland gerealiseerd. Coöperatie Infinite Inspiration is een sociale onderneming, gevestigd in Arnhem. Coöperatie Infinite Inspiration heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie achter het Arnhems Hert op zich genomen, en draagt ook de startinvesteringen. De inbreng namens de leden is geregeld via een klankbordgroep. Zodra het Arnhems Hert omvang en volume heeft, zal een aparte organisatie worden opgericht.