Voor ondernemingen/organisaties: Deelnemen met een Arnhems Hert doe je zo:

Je meldt je voor de Arnhems Hert community aan via onderstaand formulier. Na verzending en ontvangst bij ons van dit formulier ben je deelnemer van Arnhems Hert. Kort daarna sturen we je een vervolg mail met het verzoek om aanvullende gegevens om de Arnhems Hert betaalrekening voor je te kunnen openen.

De jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van de bedrijfsomvang (in aantallen FTE).

Bedragen zijn excl. btw ZZP-ers Tot 20 FTE Tot 100 FTE 100 FTE of meer
Jaarlijkse contributie Arnhems Hert geen 35 ARH 125 ARH 250 ARH
Jaarlijkse bijdrage betaalrekening (Circuit Nederland) 50 € 50 € 150 € 300 €
Totaal jaarlijkse bijdrage 50 85 275 550

Aanmeldformulier voor ondernemers/organisaties

Organisatie achter Arnhems Hert

Welke organisaties zitten er achter het Arnhems Hert?

Circuit Nederland is dé ontwikkelaar van het internationaal in gebruik zijnde Cyclos betaalplatform. Vrijwel alle lokale betaalsystemen in de wereld maken gebruik van de software van Circuit Nederland. In Nederland verzorgt Circuit Nederland voor ongeveer 10 gemeenschappen de administratieve afhandeling.

In 2018 is hiermee al meer dan 1 miljoen omzet met lokale betaalmiddelen in Nederland gerealiseerd. Coöperatie Infinite Inspiration is een sociale onderneming, gevestigd in Arnhem. Coöperatie Infinite Inspiration heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie achter het Arnhems Hert op zich genomen, en draagt ook de startinvesteringen. De inbreng namens de leden is geregeld via een klankbordgroep. Zodra het Arnhems Hert omvang en volume heeft, zal een aparte organisatie worden opgericht.