Op woensdag 5 juli heeft Houwke Ong van Arnhems Hert een exemplaar van het boek “De Koop Lokaal Booster” van Henk van Arkel (Circuit Nederland) overhandigd aan de voorzitter van de Provinciale staten van Gelderland: Gerben Hillebrand.

Daarbij sprak Houwke de volgende toelichtende tekst:

Regionaal geld. Gewoon doen!

Geachte statenleden van de provincie Gelderland,

Dank voor deze mogelijkheid tot inspreken. Mijn naam is Houwke Ong en mijn collega hier is Tjwan Oei. Ik ben inwoner van de gemeente Arnhem, en mede-oprichter van het Arnhems Hert, een initiatief uit de samenleving van inwoners en ondernemers uit de regio Arnhem, maar eenvoudig kopieerbaar naar andere Gelderse gebieden.

Ik sta hier omdat ik u als nieuwe Statenleden graag een boek wil overhandigen. Het boek heet de Koop Lokaal Booster. Met dit boek hou ik een pleidooi voor versterking van de gemeenschapszin in onze buurten, voor het verbinden van buurten, en het mobiliseren van inwoners en ondernemers.

Als bindmiddel in deze versterking zetten we als instrument een regionaal geldsysteem in. Een regionaal circulerend betaalmiddel dat de regionale economie stimuleert, doordat het de regio niet kan verlaten, en in de regio blijft circuleren. Dit vergroot de levensvatbaarheid van de lokale Midden en Klein bedrijven. Vandaar het woord Booster in de titel van het boek. Maar het komt ook de inwoners ten goede doordat de levensvatbaarheid van de winkels tot een meer divers winkelaanbod leidt, om de werkgelegenheid maar niet te vergeten.

Dit filmpje toont in 2 minuten de waarde van een regionaal geldsysteem voor de regio.

Filmpje

Het filmpje toont duidelijk de waarde van een instrument als een regionaal geldsysteem voor de LEEFBAARHEID in wijken en buurten. Naast LEEFBAARHEID staan we ook samen voor een grote WOON opgave. Er moet meer gebouwd gaan worden. Naast nieuwe woningen in de steden zegt het coalitieakkoord meer nadruk te leggen op bouwen bij kleine kernen. Maar het zegt ook: een plek om te wonen vereist ook een plek voor werk. Ook hier kan het instrument van een regionaal geldsysteem de lokale economie of zelfs wijkeconomie stimuleren. En wederkerigheid kan leiden tot sociale initiatieven in de eigen wijk.

LEEFBAARHEID en WONEN zijn slechts twee thema’s waarin een instrument als een regionaal geldsysteem kan ondersteunen. Maar er zijn meer gebieden. Stelt u zich eens voor wat de gevolgen zijn als de subsidies die de provincie uitgeeft, voor een deel in een regionale munt worden gedaan. Het mes snijdt dan aan twee kanten! Niet alleen de subsidie ontvanger heeft er baat bij, maar de hele regio omdat de munt moet blijven circuleren in de regio! Transactie na transactie.

Wij van Arnhems Hert hebben onder andere ervaring in de regio Arnhem met de introductie van een regionaal geldsysteem. Indien u meer informatie wilt hoe de uitrol van regionale geldsystemen in de Gelderse Gebieden kan geschieden, blijven we graag met u in contact.

Nou hoor ik u misschien denken: “dat zou een onderzoek waard zijn”. Maar… u kunt het ook gewoon doen! Kies één of enkele van de Gelderse Gebieden en start met de invoering van regionaal geld. Gewoon Doen!

Geachte voorzitter, tot zover mijn pleidooi! Ik overhandig het boek de Koop Lokaal Booster graag aan alle Statenleden, en doe dit nu symbolisch door U als voorzitter hierbij alvast één exemplaar te overhandigen!

Houwke Ong

Binnen de provincie Gelderland worden 7 regio’s onderscheiden:

  1. Achterhoek
  2. Ermelo, Harderwijk, Zeewolde (EHZ) en Putten
  3. Foodvalley
  4. Fruitdelta/Rivierenland
  5. Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
  6. Kop van de Veluwe
  7. Stedendriehoek